Kujundusgraafika ehk graafiline disain (ka nimetakse seda tarbegraafikaks)

Kujundusgraafika ehk graafiline disain (ka nimetakse seda tarbegraafikaks)

Kujundusgraafika ehk graafiline disain (ka nimetakse seda tarbegraafikaks) on loominguline protsess. Kaasame projekti nii kliendi, disaineri kui ka tehnilisi osapooli (näiteks trükikoda, programmeerija jt.), eesmärgina edastada spetsiifiline sõnum (või sõnumid) kindlale publikule. Graafiline disain aitab sõnumeid ümbritsevale maailmale nähtavaks teha.  Kujundustööde mõte on toote, reklaami või ettevõtmise sümboolika esitamine silmapaistvalt, omapäraselt ja ilusalt, kasutades kaasaegse meedia ja tehnoloogia võimalusi. Erinevaid meetodeid…

Loe lisaks